Wielokrotni mistrzowie Włoch pokonani w batalii sądowej

Michał Madaj

Michał Madaj

22 September 20232 min read

Share This Blog

Znak towarowy

Niespodziewana odmowa

AC Milan to znany włoski klub piłkarski. Większość rzeczy dla tak wielkich marek przychodzi bardzo łatwo, zarówno na boisku, jak i poza nim. Tym większe zdziwienie spotkało dyrektorów wykonawczych piłkarskiego kolosa, gdy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odrzucił ich wniosek o rejestrację znaku towarowego w klasie 16, dla następującego zestawienia towarów: Papier; tektura; okładki na książki; kleje do użytku biurowego lub domowego; artykuły papiernicze; papier kopiujący [papierniczy]; papier do pisania; itp.

Kto i dlaczego zgłosił sprzeciw?

Niemiecka firma InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG była odpowiedzialna za zgłoszenie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego zgłoszonego przez klub z Mediolanu.

Podstawą sprzeciwu był Art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE nr 2017/1001, który stanowi: „Jeżeli ze względu na tożsamość lub podobieństwo wcześniejszego znaku towarowego oraz tożsamość, lub podobieństwo towarów, lub usług objętych znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, lub usług u części odpowiedniego kręgu odbiorców w obszarze, w którym jest chroniony wcześniejszy znak towarowy; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo wywołania skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.


Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje między znakami towarowymi, gdy znaki są na tyle podobne, a towary i/lub usługi, dla których są używane, są na tyle powiązane, że konsumenci mogliby błędnie sądzić, że pochodzą z tego samego źródła.

Problem w tym przypadku wynikał, z wcześniej stworzonego przez niemiecką firmę, znaku towarowego „Milan”, który został zarejestrowany dla tego samego lub podobnego zestawienia towarów w klasie 16. Różnica między tymi dwoma znakami towarowymi polegała na tym, że włoski znak towarowy był znakiem graficznym, w przeciwieństwie do niemieckiego znaku słownego.

Porównanie znaków towarowych

vs File:Fondazione Milan (AC Milan).svg

Jaka była decyzja EUIPO?

EUIPO postanowiło, że AC Milan nie może zarejestrować swojego znaku towarowego w formie graficznej. Przede wszystkim powodem tej decyzji były:

  • Decyzja EUIPO, że chociaż część społeczeństwa będzie kojarzyć włoski znak z klubem piłkarskim, większość społeczeństwa może widzieć go jako odniesienie do włoskiego miasta. EUIPO uznało, że to wystarczający powód do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
  • Ponadto istniało wysokie podobieństwo między tymi dwoma znakami towarowymi, zwłaszcza między dominującą częścią włoskiego znaku, jaką jest słowo Milan, pomimo że jeden jest znakiem graficznym, a drugi to znak słowny. Wymowa znaków jest identyczna, dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Share This Blog

FAQs

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenia dla dóbr i/lub usług oferowanych przez konkretnego przedsiębiorcę, w celu ich jak najdokładniejszej identyfikacji. W celu uzyskania większej ilości informacji na ten temat, zapraszamy na naszą stronę https://www.trademarkia.pl/pl

Kto może zarejestrować znak towarowy w Unii Europejskiej?

Znak towarowy może zarejestrować zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca (czyli np. osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy chociażby spółki cywilne, czy handlowe). Co ciekawe, znak towarowy może zastrzec również Skarb Państwa.

Czy można odwołać się od decyzji EUIPO?

Odwołanie od decyzji EUIPO może wnieść każdy, kto czuje się takową pokrzywdzony. Na wniesienie odwołania dana osoba ma 2 miesiące od momentu powiadomienia jej o zaskarżonej decyzji. Za odwołanie przed EUIPO, Urząd pobiera opłatę urzędową w wysokości 720 EUR, jeśli dotyczy znaku towarowego.

Trademarkia Logo

Poland

A global leader in trademark protection in the world

Quick Links

Our Team

Blog

Trademarkia Global

Trademarkia Europe

Reach Us

Disclaimer: The information contained in this website is provided for informational purposes only, and should not be construed as legal advice. Although LegalForce RAPC Worldwide P.C., dba Trademarkia P.C., is a law firm (the “Firm”), your use of this website does not establish an attorney-client relationship with the Firm. Such a relationship can only be established after the Firm decides that it is willing and able to accept the engagement after a conflict check and after a written retainer agreement is agreed upon between you and the Firm. Your use of this website is also subject to our Terms of Use and Privacy Policy.

* Please note that prices listed on this website are subject to change based on fluctuations in exchange rates with respect to USD.