Resources

>

Legal Info

>

Opaty Za Rejestracj Znaku Towarowego W Polsce

Opłaty za rejestrację znaku towarowego w Polsce

Piotr Pawel Sliwinski

Piotr Pawel Sliwinski

20 October 20233 min read

Share This Blog

Znak towarowy

Zagadnieniem, które naturalnie pojawia się jako jedno z pierwszych, w sytuacji, kiedy chcemy chronić naszą markę, jest kwestia kosztów. W niniejszym tekście omówione zostaną opłaty urzędowe związane z rejestracją znaku towarowego w Polsce.

Zgłoszenie znaku

Struktura opłat pobieranych przez Urząd Patentowy RP jest nieco skomplikowana, co wynika z faktu, iż są one pobierane na etapie zgłoszenia oraz na etapie formalnej rejestracji. Podstawową opłatą, którą musimy uiścić w momencie zgłoszenia znaku, jest 400 złotych. Obejmuje ona jedną klasę towarów lub usług, ustalona w oparciu o tak zwaną klasyfikację nicejską. Każda kolejna klasa oznacza dodatkowe 120 złotych płatne na konto Urzędu Patentowego RP.

W przypadku rejestracji znaku towarowego w Polsce i korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika, czyli np. adwokata lub rzecznika patentowego, konieczne jest również uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Etap rejestracji

Po uiszczeniu wspomnianych wyżej opłat, Urząd Patentowy RP zbada czy nasze zgłoszenie spełnia wymogi formalne, a następnie rozpocznie się trwający 3 miesiące okres sprzeciwowy. Jeśli wszystko przebiegnie bez problemów i nie ujawnią się właściciele wcześniejszych znaków, którzy chcieliby zablokować rejestrację naszego znaku, procedura rejestracji dobiegnie końca. Wówczas Urząd Patentowy ponownie zwróci się do nas o dokonanie kolejnych płatności. Pierwszą z nich będzie 90 złotych za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym. Opłata ta ma charakter stały i jest niezależna od ilości klas. Dodatkowo będziemy musieli zapłacić za 10-letni okres ochronny. W tym przypadku opłat wynosi 400 złotych za każdą klasę.

Jak nietrudno policzyć, minimalna kwota, jaką będziemy musieli łącznie uiścić na tym etapie, to 490 złotych. W przypadku rejestracji znaku w dwóch klasach suma ta wzrośnie do 890 złotych, a w przypadku trzech klas 1290 złotych.

Konieczność wyłożenia dodatkowych środków na etapie rejestracji może być nieco irytująca. Istnieją wszak na świecie urzędy patentowe, które w przypadku rejestracji znaków towarowych pobierają opłatę jednorazowo, na etapie zgłoszenia. Z drugiej jednak strony system dwuetapowego poboru opłat ma też pewne plusy. Musimy bowiem pamiętać, że samo zgłoszenie znaku jedynie rozpoczyna procedurę udzielenia prawa ochronnego i nie jest równoznaczne z jego rejestracją. Może się zdarzyć, że nasz znak zostanie uznany przez urząd za nienadający się do rejestracji lub też rejestracja nie dojdzie do skutku z powodu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez właściciela wcześniejszego znaku. W takiej sytuacji opłaty urzędowe ograniczą się do tych uiszczonych na etapie zgłoszenia, co w pewnym stopniu będzie ograniczało poniesione przez nas straty.

Inwestycja, która się opłaca

Jak widać, ochrona własności intelektualnej wiąże się z pewnymi wydatkami. Minimalny budżet, jaki musimy zaplanować na same opłaty urzędowe to 890 złotych, nie licząc opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Jest to jednak inwestycja, którą zdecydowanie warto ponieść, zwłaszcza jeśli na poważnie myślimy o rozwoju swojej marki. Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego nie tylko bowiem daje nam faktyczny monopol na używanie danego oznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również znacznie ułatwia korzystanie z roszczeń przewidzianych chociażby w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Share This Blog

FAQs

Czy opłaty urzędowe podlegają zwrotowi?

Niestety nie. W przypadku zdarzeń, które skutkują odmową udzielenia prawa ochronnego na dany znak towarowy, np. w sytuacji wniesienia skutecznego sprzeciwu, uiszczone opłaty nie są zwracane przez Urząd Patentowy. Z tego względu ważne jest, aby przed dokonaniem zgłoszenia zasięgnąć profesjonalnej porady, która pozwoli na ograniczenie ryzyka niepowodzenia. 

Czy opłaty urzędowe można obniżyć?

Opłaty urzędowe muszą być każdorazowo uiszczone w pełnej, należnej wysokości i nie ma możliwości ich obniżenia. Przedsiębiorcy chcący chronić swoje marki, mogą jednak aplikować o bon o wartości 1000 euro, przyznawany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Posiadacze takich bonów mogą uzyskać refundację 75% kosztów poniesionych przez nich na opłaty urzędowe. 

Czym jest klasa zgłoszenia?

Klasy, w których zgłaszamy nasz znak towarowy, to zestawienie produktów i usług, dla których chcemy chronić naszą markę. Specyfikacja zgłaszanego znaku jest więc pochodną profilu naszej działalności gospodarczej. Ponieważ co do zasady nie jest możliwe modyfikowanie specyfikacji po zgłoszeniu znaku, bardzo ważne jest, aby prawidłowo dobrać klasy. 

Trademarkia Logo

Poland

A global leader in trademark protection in the world

Quick Links

Our Team

Blog

Trademarkia Global

Trademarkia Europe

Reach Us

Disclaimer: The information contained in this website is provided for informational purposes only, and should not be construed as legal advice. Although LegalForce RAPC Worldwide P.C., dba Trademarkia P.C., is a law firm (the “Firm”), your use of this website does not establish an attorney-client relationship with the Firm. Such a relationship can only be established after the Firm decides that it is willing and able to accept the engagement after a conflict check and after a written retainer agreement is agreed upon between you and the Firm. Your use of this website is also subject to our Terms of Use and Privacy Policy.

* Please note that prices listed on this website are subject to change based on fluctuations in exchange rates with respect to USD.