Resources

>

Legal Info

>

Rejestracja Znaku Towarowego W Wielkiej Brytanii Opłaty Urzędowe

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii – opłaty urzędowe

Piotr Pawel Sliwinski

Piotr Pawel Sliwinski

26 January 20243 min read

Share This Blog

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii – opłaty urzędowe

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii – opłaty urzędowe

W moich poprzednich wpisach omówione zostały opłaty urzędowe związane z uzyskaniem

rejestracji znaku towarowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Dziś czas na trzeci niezwykle

ważny dla polskich przedsiębiorców rynek, czyli Wielką Brytanię.

Wielka Brytania – czy warto?

Jeszcze do niedawna Wielka Brytania była jednym z państw członkowskich Unii

Europejskiej. Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw

Własności Intelektualnej (EUIPO) automatycznie załatwiała nam zatem problem ochrony

naszej marki na jej terytorium. Niestety to już przeszłość. Zgonie z wolą wyborców wyrażoną

w referendum z 2016 r., Wielka Brytania opuściła szeregi Unii i aktualnie nie jest w żaden

sposób powiązana ze wspólnym rynkiem. Siłą rzeczy również znaki zgłaszane i rejestrowane

w EUIPO nie są już automatycznie chronione na terytorium tego państwa. Jeśli zatem

chcemy, aby nasza marka była bezpieczna, konieczne jest dokonanie oddzielnego

zgłoszenia.

W tym miejscu warto zauważyć, że pomimo tego, iż Wielka Brytania zdecydowała się na

opuszczenie Unii Europejskiej, w dalszym ciągu pozostaje ona bardzo istotnym partnerem

gospodarczym Polski. Eksport polskich towarów i usług do Wielkiej Brytanii rokrocznie

przekracza wartość 60 miliardów złotych. Wielka Brytania jest po Niemczech, Czechach i

Francji, głównym odbiorcą polskiego eksportu. Co więcej, w obrotach handlowych z tym

krajem, Polska notuje systematycznie bardzo dużą nadwyżkę, gdyż wartość naszego

importu jest blisko trzykrotnie mniejsza. Wśród towarów wysyłanych z Polski do Wielkiej

Brytanii poczytne miejsce zajmują artykuły spożywcze, co z jednej strony wydaje się być

związane z faktem, że kraj ten nie jest samowystarczalny żywnościowo, z drugiej zaś z

pokaźną polską społecznością.

Szacunki są bardzo rozbieżne, ale można spokojnie założyć, że Polacy stanowią aktualnie

co najmniej 1% ludności Zjednoczonego Królestwa, co w liczbach bezwzględnych przekłada

się na prawie 700 tysięcy osób. Ponieważ obydwa kraje leżą dość blisko siebie, a

komunikacja pomiędzy nimi jest łatwa, szybka i tania, wielu naszych rodaków utrzymuje stały

kontakt ze swoją ojczyzną, a w konsekwencji zna marki obecne na polskim rynku.

Money, money, money

Brytyjskie prawo znaków towarowych podobne jest do polskiego i europejskiego. Proces

uzyskiwania ochrony jest zatem dość szybki pozbawiony nadmiernych formalności. Jednym

z jego niewątpliwych atutów jest fakt, że opłatę urzędową uiszcza się tylko raz, na etapie

zgłoszenia znaku. Brak jest zatem, istniejących w Polsce, oddzielnych opłat za publikację i

ochronę po udzieleniu prawa ochronnego.

Jeśli chodzi o samą wysokość opłat, to nie są one wygórowane. Podstawowa opłata,

obejmująca zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie, to koszt 170 funtów. Każda

dodatkowa klasa oznacza konieczność wysupłania dodatkowych 50 funtów. Są to kwoty

nieco wyższe niż w Polsce, ale nie różniące się od opłat pobieranych przez Urząd Patentowy

RP w sposób drastyczny. Należy również pamiętać o różnicach w rozmiarach obydwu

rynków. W Wielkiej Brytanii mieszka wszak około 30 milionów ludzi więcej niż w Polsce.

Ryzyko, które się nie opłaca

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii to przede wszystkim inwestycja w

bezpieczeństwo naszej marki. Eliminujemy w ten sposób ryzyko, że nasz znak towarowy

zostanie skopiowany przez nieuczciwych konkurentów, którzy np. dostrzegli popularność

naszych towarów wśród polskich konsumentów i postanowili „zagospodarować” Polaków

zamieszkujących na wyspach. Oczywiście prawo brytyjskie posiada mechanizmy

pozwalające na odzyskanie praw do przywłaszczonych znaków towarowych przez ich

prawowitych właścicieli. Takie awaryjne działania są jednak zawsze znacznie bardziej

kosztowne i czasochłonne niż rejestracja znaku towarowego.

Lepiej zatem oszczędzić sobie niepotrzebnych kłopotów oraz zbędnych wydatków i po prostu

odpowiednio wcześnie zarejestrować swój znak w Wielkiej Brytanii. Standardowa procedura

w tym zakresie trwa zwykle nie dłużej niż 4 miesiące. Posiadanie zarejestrowanego znaku

otwiera też przed nami szereg możliwości biznesowych, takich jak chociażby udzielanie

licencji zewnętrznym partnerom na korzystanie z naszej marki.


Share This Blog

Trademarkia Logo

Poland

A global leader in trademark protection in the world

Quick Links

Our Team

Blog

Trademarkia Global

Trademarkia Europe

Reach Us

Disclaimer: The information contained in this website is provided for informational purposes only, and should not be construed as legal advice. Although LegalForce RAPC Worldwide P.C., dba Trademarkia P.C., is a law firm (the “Firm”), your use of this website does not establish an attorney-client relationship with the Firm. Such a relationship can only be established after the Firm decides that it is willing and able to accept the engagement after a conflict check and after a written retainer agreement is agreed upon between you and the Firm. Your use of this website is also subject to our Terms of Use and Privacy Policy.

* Please note that prices listed on this website are subject to change based on fluctuations in exchange rates with respect to USD.