Wielokrotni mistrzowie Włoch pokonani w batalii sądowej

Michał Madaj

Michał Madaj

22 September 20232 min read

Udostępnij ten blog

Znak towarowy

Niespodziewana odmowa

AC Milan to znany włoski klub piłkarski. Większość rzeczy dla tak wielkich marek przychodzi bardzo łatwo, zarówno na boisku, jak i poza nim. Tym większe zdziwienie spotkało dyrektorów wykonawczych piłkarskiego kolosa, gdy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odrzucił ich wniosek o rejestrację znaku towarowego w klasie 16, dla następującego zestawienia towarów: Papier; tektura; okładki na książki; kleje do użytku biurowego lub domowego; artykuły papiernicze; papier kopiujący [papierniczy]; papier do pisania; itp.

Kto i dlaczego zgłosił sprzeciw?

Niemiecka firma InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG była odpowiedzialna za zgłoszenie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego zgłoszonego przez klub z Mediolanu.

Podstawą sprzeciwu był Art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE nr 2017/1001, który stanowi: „Jeżeli ze względu na tożsamość lub podobieństwo wcześniejszego znaku towarowego oraz tożsamość, lub podobieństwo towarów, lub usług objętych znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, lub usług u części odpowiedniego kręgu odbiorców w obszarze, w którym jest chroniony wcześniejszy znak towarowy; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo wywołania skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.


Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje między znakami towarowymi, gdy znaki są na tyle podobne, a towary i/lub usługi, dla których są używane, są na tyle powiązane, że konsumenci mogliby błędnie sądzić, że pochodzą z tego samego źródła.

Problem w tym przypadku wynikał, z wcześniej stworzonego przez niemiecką firmę, znaku towarowego „Milan”, który został zarejestrowany dla tego samego lub podobnego zestawienia towarów w klasie 16. Różnica między tymi dwoma znakami towarowymi polegała na tym, że włoski znak towarowy był znakiem graficznym, w przeciwieństwie do niemieckiego znaku słownego.

Porównanie znaków towarowych

vs File:Fondazione Milan (AC Milan).svg

Jaka była decyzja EUIPO?

EUIPO postanowiło, że AC Milan nie może zarejestrować swojego znaku towarowego w formie graficznej. Przede wszystkim powodem tej decyzji były:

  • Decyzja EUIPO, że chociaż część społeczeństwa będzie kojarzyć włoski znak z klubem piłkarskim, większość społeczeństwa może widzieć go jako odniesienie do włoskiego miasta. EUIPO uznało, że to wystarczający powód do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
  • Ponadto istniało wysokie podobieństwo między tymi dwoma znakami towarowymi, zwłaszcza między dominującą częścią włoskiego znaku, jaką jest słowo Milan, pomimo że jeden jest znakiem graficznym, a drugi to znak słowny. Wymowa znaków jest identyczna, dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Udostępnij ten blog

FAQs

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenia dla dóbr i/lub usług oferowanych przez konkretnego przedsiębiorcę, w celu ich jak najdokładniejszej identyfikacji. W celu uzyskania większej ilości informacji na ten temat, zapraszamy na naszą stronę https://www.trademarkia.pl/pl

Kto może zarejestrować znak towarowy w Unii Europejskiej?

Znak towarowy może zarejestrować zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca (czyli np. osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy chociażby spółki cywilne, czy handlowe). Co ciekawe, znak towarowy może zastrzec również Skarb Państwa.

Czy można odwołać się od decyzji EUIPO?

Odwołanie od decyzji EUIPO może wnieść każdy, kto czuje się takową pokrzywdzony. Na wniesienie odwołania dana osoba ma 2 miesiące od momentu powiadomienia jej o zaskarżonej decyzji. Za odwołanie przed EUIPO, Urząd pobiera opłatę urzędową w wysokości 720 EUR, jeśli dotyczy znaku towarowego.

Trademarkia Logo

Poland

Globalny lider w zakresie ochrony znaków towarowych na świecie

Szybkie linki

O Nas

Blog

Trademarkia Globalni

Trademarkia Europe

Napisz do nas

Informacja zawarta na tej stronie internetowej jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy jej interpretować jako porady prawnej. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest gotowa i może przyjąć zlecenie po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po akceptacji pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych między tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania z usługi i Polityce prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w związku z wahaniem kursów walutowych względem dolara amerykańskiego (USD).