Zaoszczędź na ochronie swoich praw: Zdobądź dofinansowanie z Funduszu MŚP Ideas Powered for Business.

Agnieszka Lesiak

Agnieszka Lesiak

8 September 20233 min read

Udostępnij ten blog

Fundusz MŚP

Pomoc EUIPO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce europejskiej, stanowiąc ponad 98% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Jednakże MŚP często borykają się z problemami związanymi z ochroną swoich praw własności intelektualnej (IP), co może ograniczać ich zdolność do innowacji i rozwoju. Wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 23 stycznia 2023 roku, wystartował z programem zapewniającym wsparcie finansowe dla MŚP starających się o uzyskanie ochrony własności intelektualnej.

Dostępne rodzaje dofinansowania

Fundusz MŚP Ideas Powered for Business ma na celu pomoc MŚP w zrozumieniu wartości ich aktywów z zakres własności intelektualnej oraz sposobów ich ochrony. Program w pierwszej fazie obejmuje dwa rodzaje dofinansowania:

 1. Wstępną diagnostykę własności intelektualnej (IP Scan).
 2. Zgłaszanie znaków towarowych i wzorów na krajowym, regionalnym, unijnym oraz międzynarodowym poziomie.

Wstępna diagnostyka własności intelektualnej (IP Scan) polega na analizie modelu biznesowego MŚP, produktów lub usług oraz zaplanowaniu strategii własności intelektualnej dla ubiegającego się przedsiębiorstwa. Diagnostyka obejmuje wszelkie prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, odmiany roślin, oznaczenia geograficzne), w tym prawa własności intelektualnej niepodlegające rejestracji (np. tajemnice handlowe, niezarejestrowane wzory) oraz nazwy przedsiębiorstw, nazwy domen itp. Usługę IP Scan świadczą krajowe urzędy ds. własności intelektualnej. W jej ramach można otrzymać do 90% refundacji kosztów do wysokości €1350. Obecnie usługa dostępna jest w następujących państwach:

 • Belgii
 • Bułgarii
 • Chorwacji
 • Cyprze
 • Czechach
 • Finlandii
 • Niemczech
 • Irlandii
 • Łotwie
 • Portugalii
 • Litwie
 • Szwecji

Drugim rodzajem dofinansowania oferowanym w ramach programu, jest dofinansowanie na zgłoszenie znaków towarowych i wzorów przemysłowych na krajowym, regionalnym, unijnym oraz międzynarodowym poziomie. W ramach dofinansowania można otrzymać do 75% refundacji kosztów zgłoszenia na poziomie krajowym, regionalnym, lub w Unii Europejskiej, lub 50% refundacji kosztów przy zgłoszeniu na poziomie międzynarodowym. W obu przypadkach do wysokości €1000.

Przy skorzystaniu zarówno z IP Scan, jak i dofinansowania na zgłoszenie, fundusz oferuje zwrot kosztów do €1500.

Kryteria niezbędne dla kwalifikacji do programu MŚP

Aby zakwalifikować się do programu, MŚP musi spełnić następujące kryteria:

MŚP musi zaliczać się do kategorii małego lub średniego przedsiębiorstwa. W Polsce uprawnionymi podmiotami będą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki prawa handlowego, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans w trakcie roku nie przekracza 43 milionów euro.

MŚP musi mieć siedzibę w Unii Europejskiej, państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu nie kwalifikują się do programu.

Podsumowując, Fundusz MŚP Ideas Powered for Business jest doskonałą okazją dla MŚP do ochrony swoich praw własności intelektualnej i zwiększenia swojej konkurencyjności. Poprzez zapewnienie wsparcia finansowego dla ochrony IP, program pomaga MŚP zabezpieczyć ich innowacyjne pomysły i produkty oraz wzmocnić tożsamość i reputację marki.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane dofinansowaniem!


Udostępnij ten blog

FAQs

Co to jest fundusz MŚP?

Fundusz MŚP Ideas Powered for Business to program dotacji umożliwiający małym i średnim przedsiębiorstwom lepszą jakość ochrony praw własności intelektualnej. Jest on stworzony z polecenia Komisji Europejskiej, a jego realizacji podjął się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz ten działa od 23 stycznia 2023 roku do 8 grudnia tegoż właśnie roku.

Jakie to są małe i średnie przedsiębiorstwa?

Małe przedsiębiorstwo zatrudnia od 10 do 50 pracowników, a jego obrót nie ma prawa przekraczać 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia od 50 do 250 pracowników, a jego obrót nie może przekroczyć 50 milionów EUR rocznie.

Czy poza dwoma podstawowymi rodzajami dotacji, EUIPO oferuje coś jeszcze?

Od 24 kwietnia 2023 roku, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w ramach Funduszu MŚP oferuje dwa dodatkowe rodzaje dofinansowania — jeden odnosi się do patentów, a drugi do zgłoszeń związanych ze wspólnotową ochroną odmian roślin.

Trademarkia Logo

Poland

Globalny lider w zakresie ochrony znaków towarowych na świecie

Szybkie linki

O Nas

Blog

Trademarkia Globalni

Trademarkia Europe

Napisz do nas

Informacja zawarta na tej stronie internetowej jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy jej interpretować jako porady prawnej. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest gotowa i może przyjąć zlecenie po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po akceptacji pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych między tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania z usługi i Polityce prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w związku z wahaniem kursów walutowych względem dolara amerykańskiego (USD).