Zasoby

>

Informacje prawne

>

Fundusz Msp Wlasnosci Intelektualnej

Fundusz MŚP - nowe możliwości ulepszenia ochrony własności intelektualnej

Michał Madaj

Michał Madaj

15 September 20233 min read

Udostępnij ten blog

Fundusz MŚP własności intelektualnej

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Temat całego projektu dotyczącego Funduszu MŚP został przez nas poruszony w poprzednim wpisie na ten temat. Pokrótce należy jedynie przypomnieć, że Fundusz MŚP Ideas Powered for Business jest inicjatywą Komisji Europejskiej, której realizacją zajął się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom na uzyskanie dotacji w ramach ochrony własności intelektualnej. Poprzez różnego rodzaju dofinansowania, które gwarantują zwrot określonej kwoty wydanej w związku z rejestracją np. znaku towarowego, Fundusz umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom ochronę własności intelektualnej na wysokim poziomie, zapewniając przy tym niwelacje kosztów dla wspomnianych przedsiębiorstw.

Nowe rodzaje dofinansowań

Początkowo Fundusz oferował jedynie dwa rodzaje dofinansowań: wstępną diagnostykę własności intelektualnej (IP Scan) oraz zgłaszanie znaków towarowych i wzorów na krajowym, regionalnym, unijnym oraz międzynarodowym poziomie. Jednakże od 24 kwietnia 2023 roku, EUIPO postanowiło zaoferować dodatkowe rodzaje dofinansowań w formie voucherów, które można wykorzystać w ramach Funduszu. Program poza dwoma dotychczasowymi rodzajami dofinansowań obejmuje również teraz:

  1. Rejestrację patentów
  2. Rejestrację w ramach wspólnotowego programu ochrony odmian roślin

Pierwszy z nowych rodzajów dofinansowania dotyczy wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie rejestracji patentów na szczeblach krajowym oraz unijnym. Na poziomie unijnym dotyczy ono zwrotu kosztów związanych z samą rejestracją i związanym z nią pokryciem wszelkich kwalifikowalnych opłat patentowych. Na poziomie krajowym zakres dofinansowania rozszerza się - dotyczy ono dodatkowo badania w kierunku czystości patentowej. Na obu szczeblach kwota dofinansowania wynosi tyle samo - 75% kosztów całego procesu, kwota ta nie może jednak przekraczać 1500 EUR.

Kolejnym rodzajem dofinansowania proponowanym przez EUIPO jest pomoc w związku z pokryciem opłat za zgłoszenie do wspólnotowej ochrony odmian roślin. Voucher ten funkcjonuje jedynie na szczeblu unijnym - jego kwota może maksymalnie refundować 50% kosztów całego procesu rejestracji, a łącznie nie może przekroczyć 225 EUR.

Wymagania kwalifikacyjne do Funduszu MŚP

Aby, zakwalifikować się do programu MŚP, dane przedsiębiorstwo musi spełnić następujące wymagania:

Przedsiębiorstwo musi zaliczać się do kategorii małego lub średniego przedsiębiorstwa. W Polsce takimi podmiotami będą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki prawa handlowego, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans w trakcie roku nie przekracza 43 milionów euro.

Siedziba danego przedsiębiorstwa musi znajdować się w Unii Europejskiej - państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu nie kwalifikują się do programu.

Fundusz MŚP to świetna okazja do polepszenia poziomu ochrony swoich praw własności intelektualnej. Jeżeli twoje przedsiębiorstwo spełnia wymagane kryteria, zapraszamy do kontaktu na https://www.trademarkia.pl/pl - z chęcią pomożemy Ci przejść przez proces aplikacji o dofinansowanie!


Udostępnij ten blog

Trademarkia Logo

Poland

Globalny lider w zakresie ochrony znaków towarowych na świecie

Szybkie linki

O Nas

Blog

Trademarkia Globalni

Trademarkia Europe

Napisz do nas

Informacja zawarta na tej stronie internetowej jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy jej interpretować jako porady prawnej. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest gotowa i może przyjąć zlecenie po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po akceptacji pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych między tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania z usługi i Polityce prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w związku z wahaniem kursów walutowych względem dolara amerykańskiego (USD).