Zasoby

>

Informacje prawne

>

Procedura Rejestracji Znaku Towarowego W Polsce

Procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce

Michał Madaj

Michał Madaj

13 October 20233 min read

Udostępnij ten blog

znak towarowy

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie, które pozwala konsumentom na identyfikację usług lub/i towarów, a następnie na przypisanie ich do danego producenta. Właśnie z tego powodu, każdemu przedsiębiorcy, który pragnie rozwijać swoją działalność, powinno niezmiernie zależeć na możliwie jak najszybszej rejestracji swojego znaku towarowego. Poza tak oczywistymi sprawami jak zabezpieczenie przed podszywaniem się, rejestracja znaku towarowego zapewnia również dużo więcej korzyści, takich jak, chociażby zbudowanie i wzmocnienie wizerunku marki.

W tym wpisie pomożemy rozjaśnić, jak wygląda i ile czasu zajmuje przebieg rejestracji takiego znaku w Polsce.

Proces rejestracji znaku

Samą procedurę warto podzielić na trzy główne etapy:
- Przed zgłoszeniem

- Po zgłoszeniu

- Po akceptacji zgłoszenia

  1. Przed zgłoszeniem znaku do Urzędu Patentowego

Etap pierwszy, mający miejsce przed zgłoszeniem znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP, skupia się głównie na działaniach samego podmiotu zainteresowanego zgłoszeniem znaku. Oczywiście sam znak trzeba przygotować, następnie sprawdzić, czy takowe oznaczenie nie zostało już zarejestrowane przez inny podmiot. Zwłaszcza druga faza może generować pewne trudności - w związku z tym warto zwrócić się do profesjonalisty w celu zbadania zdolności rejestrowej znaku towarowego.

Zamknięciem pierwszego etapu jest wybranie i wskazanie klas towarowych z 45 dostępnych w klasyfikacji nicejskiej. W sprawdzaniu, do jakiej klasy należą dane dobra/usługi związane ze zgłaszanym znakiem towarowym, pomocną dłonią wyciąga strona TMclass.

  1. Po zgłoszeniu znaku do Urzędu Patentowego

Otwarcie tego etapu może nastąpić tylko w jeden sposób - poprzez złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o rejestrację znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP, uiszczając przy tym wymaganą opłatę. Wniosek taki można złożyć samodzielnie lub przez pośredniczącego rzecznika patentowego. Jest to również ostatnia czynność, którą wykonuje podmiot zgłaszający znak, po niej piłka przechodzi na stronę UPRP.

Urząd niezwłocznie po otrzymaniu wniosku bada pod kątem formalno-prawnym, przy czym jednocześnie udostępnia informację o zgłoszeniu do przestrzeni publicznej, dzięki czemu inne podmioty mogą się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi.

Etap badań, poza strefą wskazaną wyżej, obejmuje również kwestie czysto merytoryczne, które są badane, po stwierdzeniu przez Urząd poprawności formalnej zgłoszenia. Zatwierdza się wtedy czy znak może zostać zarejestrowany, czy jednak z powodu np. bycia częścią kategorii oznaczeń wyłączonych z rejestracji, zarejestrowany zostać nie może. Łącznie cała procedura zawierająca w sobie zarówno badania formalne, jak i merytoryczne trwa od 2 do 4 miesięcy.

Jeżeli Urząd nie znajdzie przesłanek uniemożliwiających rejestracji znaku, ogłasza się jego zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

Od momentu ogłoszenia, w okresie 3 miesięcy, inne podmioty mogą zgłosić sprzeciw co do danej rejestracji. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Urząd odmówi rejestracji znaku.

  1. Po akceptacji zgłoszenia

W sytuacji, gdy wspomniany sprzeciw się nie pojawi lub zostanie oddalony ze względu na swą bezzasadność, zgłoszony znak zostaje zarejestrowany. Gdy decyzja ta stania się prawomocna, Urząd wpisze dany znak towarowy do rejestru znaków towarowych, który jest oczywiście jawny. Tak kończy się sam proces rejestracji, jednak nie kończą się przy tym obowiązki związane z utrzymaniem ważności znaku towarowego. Regularna kontrola rynku w celu poszukiwania nowo zgłoszonych znaków generujących ryzyko konfuzji, a także wymóg odnawiania ważności znaku co 10 lat od jego rejestracji - to niezbędne elementy zachowania siły każdego mocnego znaku towarowego.

Pomoc w rejestracji

Znak zarejestrować może każdy, kto uważa, że jest to mu potrzebne. Może to zrobić samodzielnie, jednak machina proceduralna jest rzeczą, która potrafi sprawiać problemy każdemu. Dlatego bardziej polecanym sposobem jest dokonanie rejestracji znaku za pośrednictwem kwalifikowanych rzeczników patentowych. Pomoc taką znajdziesz na https://www.trademarkia.pl/, gdzie z przyjemnością przeprowadzimy przez cały proces w fachowy i skuteczny sposób.


Udostępnij ten blog

FAQs

Ile lat trwa ochrona znaku towarowego w Polsce?

10 lat od daty zgłoszenia znaku w UPRP. Do przedłużenia ochrony znaku na kolejne 10 lat, należy na konto Urzędu wnieść wymaganą opłatę, mieszcząc się przy tym w określonym przez ustawę terminie.

Kto może podejmować czynności przed Urzędem Patentowym RP?

Może to robić osoba zainteresowana rejestracją znaku, zarówno samodzielnie, jak i korzystając z usług różnego rodzaju profesjonalistów w tej dziedzinie - zwłaszcza rzeczników patentowych.

W ilu klasach można zgłosić znak towarowy?

Klasyfikacja nicejska liczy sobie 45 klas, z czego pierwsze 34 klasy odnoszą się do towarów, a pozostałe 11 to kasy usługowe. To właśnie w obszarze tych klas wybiera się, do której z nich należą towary i/lub usługi związane z danym znakiem towarowym.

Trademarkia Logo

Poland

Globalny lider w zakresie ochrony znaków towarowych na świecie

Szybkie linki

O Nas

Blog

Trademarkia Globalni

Trademarkia Europe

Napisz do nas

Informacja zawarta na tej stronie internetowej jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy jej interpretować jako porady prawnej. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest gotowa i może przyjąć zlecenie po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po akceptacji pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych między tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania z usługi i Polityce prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w związku z wahaniem kursów walutowych względem dolara amerykańskiego (USD).