Zasoby

>

Informacje prawne

>

Procedura Rejestracji Znaku Towarowego W Unii Europejskiej Oraz Wielkiej Brytanii

Procedura rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii

Michał Madaj

Michał Madaj

10 November 20233 min read

Udostępnij ten blog

znak towarowy

Dlaczego warto zarejestrować swój znak towarowy poza Polską?

O procedurze rejestracji znaku towarowego w Polsce można było przeczytać w poprzednim artykule dotyczącym tego zagadnienia. Jednak proces ten przeprowadzony w Polsce może nie być wystarczający. Każdy, kto chce, żeby jego znak towarowy był chroniony również i poza Polską, powinien zgłosić go do rejestracji przed biurami patentowymi, których jurysdykcja wychodzi poza granice naszego kraju. Chodzi tu zwłaszcza o Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO). Te odpowiedniki polskiego Urzędu Patentowego, są kluczowe w kontekście zabezpieczenia swojego znaku towarowego w Europie.

Jak przebiega proces rejestracji znaku?

1. W Unii Europejskiej

Pierwszą czynnością, którą osoba składająca wniosek o rejestrację znaku towarowego, powinna wykonać, jest sprawdzenie, czy w jurysdykcji unijnej nie został już zarejestrowany podobny znak działający w obszarze całkowicie lub częściowo identycznych towarów/usług określonych w klasyfikacji nicejskiej. Przydatną stroną w tej kwestii może okazać się TMView.

Jeżeli ten etap nie przyniesie żadnych przeszkód, można przejść do działań związanych stricte z unijnym oraz brytyjskim urzędem patentowym.

Pierwszym, a przy tym absolutnie niezbędnym, posunięciem będzie złożenie wniosku o rejestrację znaku do EUIPO. Następnie Urząd bada wniosek pod kątem kompletności informacji oraz poprawności formalnej. Zazwyczaj proces ten trwa około 2-3 miesięcy, a jeżeli w jego trakcie znaleziono jakiekolwiek przeszkody, zgłaszający, od momentu otrzymania informacji o istniejących przeszkodzie, ma 2 miesiące do ustosunkowania się w tej sprawie. Jeżeli taka przeszkoda nie występuje, EUIPO sprawdza zgodność zgłoszonego znaku z bezwzględnymi przesłankami na nieudzielenie ochrony oraz sporządza raport dotyczący podobnych znaków towarowych, i przesyła go zgłaszającemu oraz właścicielom znalezionych znaków. Wszystko to kończy się publikacją znaku oraz wszelkich informacji z nim związanych w Biuletynie EUIPO.

Po publikacji, inne podmioty mają 3 miesiące na zgłoszenie sprzeciwu co do rejestracji. Jeżeli takiego sprzeciwu nie będzie, rozpoczyna się urzędowy proces rejestracji znaku; w przypadku sprzeciwu EUIPO przeprowadza postępowanie sprzeciwowe (które strony mogą rozwiązać również za pomocą ugody, w takim przypadku postępowanie zostaje zakończone).

Przy braku jakichkolwiek przeszkód, znak zostaje zarejestrowany oraz opublikowany w Rejestrze Znaków Towarowych UE. Znak jest ważny i chroniony przez 10 lat, z możliwością przedłużenia na ten sam okres za każdym razem, gdy dobiega on końca.

2. W Wielkiej Brytanii

Początek procesu rejestracyjnego przed UKIPO jest łudząco podobny do jego unijnego odpowiednika. Niezmiennie jak w przypadku rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej, tak i w przypadku Wielkiej Brytanii zgłaszający powinien najpierw sprawdzić, czy podobny znak nie został już zarejestrowany i nie dotyczy całkowicie lub częściowo tych samych klas określających towary/usługi. Jest to o tyle ważne, że w przypadku stwierdzenia przez UKIPO podobieństwa między znakiem zgłaszanym, a innym, już istniejącym, Urząd może poinformować o rejestracji nowego znaku, właścicieli znaków podobnych do zgłaszającego.

Następnie - podobnie jak procedurze przed EUIPO - kilka tygodni trwa okres badawczy, w którego trakcie UKIPO bada zgłoszenie, tworzy na jego bazie raport, a następnie przesyła go do zgłaszającego. Jeżeli Urząd znalazł jakiekolwiek zastrzeżenia do rejestracji znaku, wnioskodawca ma 2 miesiące, żeby się do nich ustosunkować. Jeżeli takich zastrzeżeń nie znaleziono, znak zostaje zgłoszony, a osoby trzecie mają również 2 miesiące na zgłoszenie jakiegokolwiek sprzeciwu.

W przypadku braku sprzeciwu, znak zostaje zarejestrowany, a wnioskodawca otrzymuje certyfikat potwierdzający rejestrację. Znak uzyskuje ochronę na okres 10 lat, ten okres może być jednak - tak jak w przypadku znaku towarowego zarejestrowanego w UE - przedłużany niezliczoną ilość razy.

Kto może zarejestrować znak towarowy?

Każdy może zarejestrować znak towarowy, o ile uzna, że jest mu to potrzebne. Może to zrobić samodzielnie, jednakże bardziej polecanym sposobem jest dokonanie rejestracji znaku za pośrednictwem kwalifikowanych rzeczników patentowych. Pomoc taką znajdziesz na https://www.trademarkia.pl/, gdzie nasz zespół dopilnuje, żeby rejestracja każdego zleconego nam znaku poszła tak skutecznie, jak to tylko będzie możliwe.


Udostępnij ten blog

FAQs

Czy po Brexicie wszystkie znaki towarowe zgłoszone w UE, automatycznie przestały być chronione w Wielkiej Brytanii?

Nie. Znaki, które zostały zarejestrowane w Unii Europejskiej do 31 grudnia 2020 roku, posiadają swoje identyczne odpowiedniki w UKIPO, przez co są również chronione na terenie Wielkiej Brytanii.

Czy istnieją dodatkowe inicjatywy ułatwiające rejestrację znaku towarowego?

Tak. Chociażby stworzony przez EUIPO fundusz SME Fund ułatwiający małym i średnim przedsiębiorstwom proces rejestracji znaku za pomocą różnego rodzaju dotacji.

Czym jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska liczy sobie 45 klas, z czego pierwsze 34 klasy odnoszą się do towarów, a pozostałe 11 to kasy usługowe. Określa ona rodzaje usług/towarów, których dotyczy dany znak towarowy.

Trademarkia Logo

Poland

Globalny lider w zakresie ochrony znaków towarowych na świecie

Szybkie linki

O Nas

Blog

Trademarkia Globalni

Trademarkia Europe

Napisz do nas

Informacja zawarta na tej stronie internetowej jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy jej interpretować jako porady prawnej. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest gotowa i może przyjąć zlecenie po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po akceptacji pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych między tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania z usługi i Polityce prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w związku z wahaniem kursów walutowych względem dolara amerykańskiego (USD).