Our Team

Piotr Paweł Śliwiński LL.M.

Piotr Paweł Śliwiński LL.M.

Adwokat, Zawodowy Pełnomocnik przed EUIPO

piotr@trademarkia.com
+48 660-701-829
Prawnik, ekonomista i socjolog. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Prawa Kanonicznego tej samej uczelni, Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (socjologia), a także Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Studiował również na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (socjologia) oraz ukończył kursy organizowane na Uniwersytecie w Tartu (Martens Summer School on International Law), Uniwersytecie w Lubljanie (Ljubljana Doctoral Summer School in empirical methods for economic analysis) i University of Oxford (International Human Rights Law Summer School).
W 2016 roku uzyskał tytuł Magister Legum (LL.M.) z zakresu prawa niemieckiego i europejskiego na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Absolwent programu European Master in Law and Economics (Erasmus University Rotterdam i Universität Hamburg). Uczestnik Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Wykonuje zawód adwokata.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, pracują w sądach powszechnych oraz kancelariach, jak również w Niemczech, w siedzibie koncernu Deutsche Telekom w Bonn. Od lat zaangażowany w szereg inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka, edukację prawną oraz pomoc osobom niezamożnym.
Katarzyna Eliza Binder-Sony

Katarzyna Eliza Binder-Sony

English and Welsh Solicitor, Rzecznik Patentowy, Zawodowy Pełnomocnik przed EUIPO

katarzyna@trademarkia.com
+48 660-448-003
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa University of Law w Londynie. Studiowała również prawo europejskie i niemieckie rzeczowe oraz handlowe na Technische Universität Dresden w Dreźnie w ramach Programu Erasmus.
Specjalizuje się od 2008 w prawie własności intelektualnej i pogłębia na bieżąco wiedzę w tym zakresie, m.in. ukończyła podyplomowe studia “Prawo Nowych Technologii” na Państwowej Akademii Nauk w Warszawie w 2021. Wykonuje zawód English and Welsh solicitor, rzecznika patentowego jak i reprezentuje klientów jako prawnik zagraniczny wpisany na listę warszawskiej Izby Radców Prawnych.
Jest profesjonalnym pełnomocnikiem przed Europejskim Urzędem Własności Patentowej (EUIPO) jak i Brytyjskim Urzędem Własności Intelektualnej (UKIPO). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Londynie (Anglia), Silicon Valley (USA) i Bangalore (Indie) pracując w międzynarodowych kancelariach specjalizujących się w prawie własności intelektualnej, prawie procesowym i handlowym reprezentując klientów przed sądami powszechnymi w Polsce, urzędami własności intelektualnej w Polsce, Wielkiej Brytanii i EU. Od lat zaangażowana w szereg inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka, edukację prawną oraz pomoc osobom niezamożnym.
Agnieszka Lesiak

Agnieszka Lesiak

Specjalistka ds Własności Intelektualnej, Prawnik

agnieszka@trademarkia.com
+1 (650) 390-6398
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od 2018 roku zdobywała praktyczne doświadczenie z obszarów własności intelektualnej, regulacji podatkowych, projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz kwestii związanymi z szeroko pojętym zagadnieniem umów handlowych w Krakowskiej spółce DMT Holding S.A. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując w zespole postępowań sądowych i arbitrażowych w Warszawskiej kancelarii JDP Drapała & Partners.
Oprócz doświadczenia zawodowego, zdobywanego w firmach z ugruntowaną pozycją na rynku, pomagała we wczesnych etapach tworzenia kilku zarówno krakowskich, jak i warszawskich start'upów.
Obecnie jest w trakcie zdobywania drugiego tytułu magistra na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym na Warszawskiej uczelni oraz w trakcie przygotowania do egzaminów wstępnych na aplikację, które odbędą się we wrześniu 2023 roku.
Włada językiem polskim oraz angielskim. W wolnym czasie poświęca się programowaniu, tworząc aplikacje mobilne dla użytkowników systemu iOS.
Trademarkia Logo

Poland

A global leader in trademark protection in the world

Quick Links

Our Team

Blog

Trademarkia Global

Trademarkia Europe

Reach Us

Disclaimer: The information contained in this website is provided for informational purposes only, and should not be construed as legal advice. Although LegalForce RAPC Worldwide P.C., dba Trademarkia P.C., is a law firm (the “Firm”), your use of this website does not establish an attorney-client relationship with the Firm. Such a relationship can only be established after the Firm decides that it is willing and able to accept the engagement after a conflict check and after a written retainer agreement is agreed upon between you and the Firm. Your use of this website is also subject to our Terms of Use and Privacy Policy.

* Please note that prices listed on this website are subject to change based on fluctuations in exchange rates with respect to USD.