Zasoby

>

Informacje prawne

>

Rejestracja Znaku Towarowego W Wielkiej Brytanii Opłaty Urzędowe

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii – opłaty urzędowe

Piotr Pawel Sliwinski

Piotr Pawel Sliwinski

26 January 20243 min read

Udostępnij ten blog

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii – opłaty urzędowe

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii – opłaty urzędowe

W moich poprzednich wpisach omówione zostały opłaty urzędowe związane z uzyskaniem

rejestracji znaku towarowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Dziś czas na trzeci niezwykle

ważny dla polskich przedsiębiorców rynek, czyli Wielką Brytanię.

Wielka Brytania – czy warto?

Jeszcze do niedawna Wielka Brytania była jednym z państw członkowskich Unii

Europejskiej. Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw

Własności Intelektualnej (EUIPO) automatycznie załatwiała nam zatem problem ochrony

naszej marki na jej terytorium. Niestety to już przeszłość. Zgonie z wolą wyborców wyrażoną

w referendum z 2016 r., Wielka Brytania opuściła szeregi Unii i aktualnie nie jest w żaden

sposób powiązana ze wspólnym rynkiem. Siłą rzeczy również znaki zgłaszane i rejestrowane

w EUIPO nie są już automatycznie chronione na terytorium tego państwa. Jeśli zatem

chcemy, aby nasza marka była bezpieczna, konieczne jest dokonanie oddzielnego

zgłoszenia.

W tym miejscu warto zauważyć, że pomimo tego, iż Wielka Brytania zdecydowała się na

opuszczenie Unii Europejskiej, w dalszym ciągu pozostaje ona bardzo istotnym partnerem

gospodarczym Polski. Eksport polskich towarów i usług do Wielkiej Brytanii rokrocznie

przekracza wartość 60 miliardów złotych. Wielka Brytania jest po Niemczech, Czechach i

Francji, głównym odbiorcą polskiego eksportu. Co więcej, w obrotach handlowych z tym

krajem, Polska notuje systematycznie bardzo dużą nadwyżkę, gdyż wartość naszego

importu jest blisko trzykrotnie mniejsza. Wśród towarów wysyłanych z Polski do Wielkiej

Brytanii poczytne miejsce zajmują artykuły spożywcze, co z jednej strony wydaje się być

związane z faktem, że kraj ten nie jest samowystarczalny żywnościowo, z drugiej zaś z

pokaźną polską społecznością.

Szacunki są bardzo rozbieżne, ale można spokojnie założyć, że Polacy stanowią aktualnie

co najmniej 1% ludności Zjednoczonego Królestwa, co w liczbach bezwzględnych przekłada

się na prawie 700 tysięcy osób. Ponieważ obydwa kraje leżą dość blisko siebie, a

komunikacja pomiędzy nimi jest łatwa, szybka i tania, wielu naszych rodaków utrzymuje stały

kontakt ze swoją ojczyzną, a w konsekwencji zna marki obecne na polskim rynku.

Money, money, money

Brytyjskie prawo znaków towarowych podobne jest do polskiego i europejskiego. Proces

uzyskiwania ochrony jest zatem dość szybki pozbawiony nadmiernych formalności. Jednym

z jego niewątpliwych atutów jest fakt, że opłatę urzędową uiszcza się tylko raz, na etapie

zgłoszenia znaku. Brak jest zatem, istniejących w Polsce, oddzielnych opłat za publikację i

ochronę po udzieleniu prawa ochronnego.

Jeśli chodzi o samą wysokość opłat, to nie są one wygórowane. Podstawowa opłata,

obejmująca zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie, to koszt 170 funtów. Każda

dodatkowa klasa oznacza konieczność wysupłania dodatkowych 50 funtów. Są to kwoty

nieco wyższe niż w Polsce, ale nie różniące się od opłat pobieranych przez Urząd Patentowy

RP w sposób drastyczny. Należy również pamiętać o różnicach w rozmiarach obydwu

rynków. W Wielkiej Brytanii mieszka wszak około 30 milionów ludzi więcej niż w Polsce.

Ryzyko, które się nie opłaca

Rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii to przede wszystkim inwestycja w

bezpieczeństwo naszej marki. Eliminujemy w ten sposób ryzyko, że nasz znak towarowy

zostanie skopiowany przez nieuczciwych konkurentów, którzy np. dostrzegli popularność

naszych towarów wśród polskich konsumentów i postanowili „zagospodarować” Polaków

zamieszkujących na wyspach. Oczywiście prawo brytyjskie posiada mechanizmy

pozwalające na odzyskanie praw do przywłaszczonych znaków towarowych przez ich

prawowitych właścicieli. Takie awaryjne działania są jednak zawsze znacznie bardziej

kosztowne i czasochłonne niż rejestracja znaku towarowego.

Lepiej zatem oszczędzić sobie niepotrzebnych kłopotów oraz zbędnych wydatków i po prostu

odpowiednio wcześnie zarejestrować swój znak w Wielkiej Brytanii. Standardowa procedura

w tym zakresie trwa zwykle nie dłużej niż 4 miesiące. Posiadanie zarejestrowanego znaku

otwiera też przed nami szereg możliwości biznesowych, takich jak chociażby udzielanie

licencji zewnętrznym partnerom na korzystanie z naszej marki.


Udostępnij ten blog

Trademarkia Logo

Poland

Globalny lider w zakresie ochrony znaków towarowych na świecie

Szybkie linki

O Nas

Blog

Trademarkia Globalni

Trademarkia Europe

Napisz do nas

Informacja zawarta na tej stronie internetowej jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy jej interpretować jako porady prawnej. Mimo że LegalForce RAPC Worldwide P.C., działająca jako Trademarkia P.C., jest kancelarią prawną („Kancelaria”), korzystanie z tej strony internetowej nie tworzy relacji adwokat-klient z Kancelarią. Taka relacja może zostać ustanowiona tylko po tym, jak Kancelaria zdecyduje, że jest gotowa i może przyjąć zlecenie po sprawdzeniu konfliktu interesów oraz po akceptacji pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych między tobą a Kancelarią. Korzystanie z tej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania z usługi i Polityce prywatności.

Proszę zauważyć, że ceny wymienione na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie w związku z wahaniem kursów walutowych względem dolara amerykańskiego (USD).